Operacje stopy i stawu skokowego

Wybierz kategorię:
PALUCH KOŚLAWY (HALUKS)

Ogólne informacje:

Techniki operacyjne:

Złożona rekonstrukcja przodostopia może uwzględniać korekcję kilku nieprawidłowości w obrębie stopy:

  • palucha koślawego,
  • palca młotkowatego,
  • płaskostopia poprzecznego,
  • zniekształcenia małego palca (bunionette).
21/06/2020
Nawigacja komputerowa w ortopedii

Systemy nawigacji komputerowej wspierające wszczepienie endoprotezy stawu skokowego

Wszczepienie endoprotezy stawu skokowego należy do trudniejszych technicznie zabiegów. Wymagane jest bardzo precyzyjne osadzenie komponentów endoprotezy, które warunkuje uzyskanie dobrej […]
26/04/2020
Uszkodzenie więzozrostu, wysokie skręcenie stawu skokowego

Uszkodzenie więzozrostu piszczelowo-strzałkowego – leczenie

Uszkodzenie więzozrostu piszczelowo-strzałkowego, tzw. wysokie skręcenie stawu skokowego, powstaje wskutek mechanizmu rotacyjnego, kiedy stopa pozostaje ustabilizowana, a podudzie ulega rotacji. […]
12/04/2020
Usunięcie trzeszczki

Usunięcie trzeszczki w stopie

Częściowe lub całkowite usunięcie złamanej trzeszczki jest jedną z procedur operacyjnych rozważanych w przypadku braku powodzenia leczenia zachowawczego. Dąży się […]
11/04/2020
Operacja bunionette małego palca stopy

Operacja bunionette i małego palca stopy

Operacja bunionette pozwala trwale usunąć patologiczną wyniosłość z boku stopy od strony małego palca. Zabieg polega na wykonaniu osteotomii czyli […]
10/04/2020
Osteotomia DMMO

DMMO – operacja płaskostopia poprzecznego

Osteotomia DMMO (distal metatarsal metaphyseal osteotomy) przeprowadzana jest w leczeniu metatarsalgii czyli bólu przodostopia występującego w przebiegu płaskostopia poprzecznego. Osteotomia […]