OPERACJE KOLANA

Więzadła krzyżowe kolana (ACL, PCL):

23/02/2020

Śruby interferencyjne w fiksacji przeszczepu ACL

Śruby interferencyjne stanowią przykład implantów wykorzystywanych do osadzenia przeszczepu więzadła ACL w kości udowej i kości piszczelowej. Stabilne mocowanie przeszczepu […]
31/01/2020

PTS a ryzyko zerwania przeszczepu ACL

Posterior tibial slope (PTS) to parametr radiologiczny określający nachylenie powierzchni stawowej piszczeli w stosunku do osi długiej tej kości. PTS […]
09/11/2019

Koncepcja Ribbon ACL – rekonstrukcja więzadła krzyżowego przedniego

Badania przeprowadzone na preparatach anatomicznych potwierdzają [2,3,4], że więzadło krzyżowe przednie (ACL, anterior cruciate ligament) na całej długości od przyczepu […]

Łąkotki:

03/08/2020

Ekstruzja łąkotki

Co to jest ekstruzja łąkotki? Ekstruzja łąkotki jest to przemieszczenie się łąkotki poza obwód plateau kości piszczelowej. Łąkotka „wysuwa się” […]
03/03/2020

Leczenie uszkodzonej łąkotki kolana – operacja

Operacyjne leczenie uszkodzonej łąkotki kolana: Częściowe lub całkowite wycięcie łąkotki (częściowa / całkowita meniscektomia) Szycie łąkotki, naprawa łąkotki z augmentacją […]
01/03/2020

Objawy uszkodzenia łąkotki kolana

Urazy łąkotek należą do najczęściej występujących kontuzji kolana. Objawy uszkodzenia łąkotki mogą różnić się nasileniem oraz specyfiką. Pęknięcie łąkotki może […]

Staw udowo-rzepkowy:

28/02/2020

Osteotomia guzowatości kości piszczelowej

Osteotomia guzowatości kości piszczelowej (osteotomia Fulkersona) wykonywana jest u wybranych pacjentów z problemem bocznego przyparcia rzepki, uszkodzeniami chrząstki rzepki po […]
28/02/2020

Rekonstrukcja MPFL – troczka przyśrodkowego rzepki

Rekonstrukcja MPFL (medial patellofemoral ligament) czyli rekonstrukcja troczka przyśrodkowego rzepki to jedna z procedur operacyjnego leczenia zwichnięć rzepki. Celem zabiegu […]
26/02/2020

Zwichnięcie rzepki – przyczyny i leczenie

Zwichnięcie rzepki – przyczyny. Zwichnięcie rzepki występuje najczęściej u osób z pierwotnymi predyspozycjami do tego typu urazu. Po pierwszym wystąpieniu […]

Endoproteza kolana:

16/01/2021

Endoproteza kolana – na ile lat wystarcza?

Na ile lat wystarcza endoproteza kolana? Wiedza dotycząca żywotności sztucznego implantu stawu kolanowego jest bardzo istotna w planowaniu zabiegu alloplastyki […]