Operacje biodra

Staw biodrowy

Staw biodrowy jest stawem kulistym utworzonym przez:

  • głowę kości udowej,
  • panewkę utworzoną przez połączenie kości biodrowej, kulszowej i łonowej.

Panewka stawu biodrowego

Panewka stawu biodrowego jest pochylona pod kątem około 55 stopni i jest ustawiona w antewersji około 20 stopni. Panewka pokrywa aż 70% głowy kości udowej.

Obrąbek panewki to struktura zbudowana z chrząstki włóknistej, otaczająca od wewnątrz panewkę stawu biodrowego w jej bardziej obwodowej części. Rolą obrąbka jest przenoszenie obciążeń z głowy na panewkę oraz stabilizacja głowy na zasadzie wytworzenia podciśnienia śródstawowego. Z uwagi na bogate unerwienie czuciowe obrąbka struktura ta bierze ważny udział w propriocepcji. Obrąbek stabilizuje więc staw biodrowy nie tylko mechanicznie, ale odgrywa również ważną rolę w mięśniowej stabilizacji biodra.

Bliższy koniec kości udowej

Bliższy koniec kości udowej składa się z głowy kości udowej wchodzącej w panewkę i szyjki kości udowej. Szyjka kości udowej tworzy kąt z osią długą trzonu wynoszący ok. 130 stopni (tzw. kąt szyjkowo-trzonowy).

Więzadła stawu biodrowego

Staw biodrowy zaopatrywany jest przez więzadła:

Więzadło biodrowo-udowe

Więzadło biodrowo-udowe to najsilniejsze więzadło u człowieka. Zadaniem więzadła biodrowo-udowego jest zapobieganie wysunięciu się głowy kości udowej z panewki w trakcie wyprostu i rotacji zewnętrznej biodra.

Więzadło łonowo-udowe

Więzadło kulszowo-udowe

Wyżej wymienione więzadła łączą się w części dalszej ze sobą, tworząc warstwę okrężną oplatającą szyjkę kości udowej.

Więzadło głowy kości udowej

Łączy dołek głowy kości udowej z panewką. Zawiera tętnicę więzadła głowy, która odgrywa rolę w doprowadzaniu krwi do głowy kości udowej w niedojrzałym stawie biodrowym u dzieci. U dorosłych krew do głowy kości udowej doprowadzana jest głównie tętnicą okalającą udo przyśrodkową, w związku z czym znaczenie tętnicy więzadła głowy kości udowej przestaje być istotne.