Osteotomia skracająca I kość śródstopia w leczeniu palucha sztywnego | Ortopedia Online