23/02/2020

Śruby interferencyjne w fiksacji przeszczepu ACL

Śruby interferencyjne stanowią przykład implantów wykorzystywanych do osadzenia przeszczepu więzadła ACL w kości udowej i kości piszczelowej. Stabilne mocowanie przeszczepu […]
31/01/2020

PTS a ryzyko zerwania przeszczepu ACL

Posterior tibial slope (PTS) to parametr radiologiczny określający nachylenie powierzchni stawowej piszczeli w stosunku do osi długiej tej kości. PTS […]
09/11/2019

Koncepcja Ribbon ACL – rekonstrukcja więzadła krzyżowego przedniego

Badania przeprowadzone na preparatach anatomicznych potwierdzają [2,3,4], że więzadło krzyżowe przednie (ACL, anterior cruciate ligament) na całej długości od przyczepu […]