28/02/2020

Osteotomia guzowatości kości piszczelowej

Osteotomia guzowatości kości piszczelowej (osteotomia Fulkersona) wykonywana jest u wybranych pacjentów z problemem bocznego przyparcia rzepki, uszkodzeniami chrząstki rzepki po […]
28/02/2020

Rekonstrukcja MPFL – troczka przyśrodkowego rzepki

Rekonstrukcja MPFL (medial patellofemoral ligament) czyli rekonstrukcja troczka przyśrodkowego rzepki to jedna z procedur operacyjnego leczenia zwichnięć rzepki. Celem zabiegu […]
26/02/2020

Zwichnięcie rzepki – przyczyny i leczenie

Zwichnięcie rzepki – przyczyny. Zwichnięcie rzepki występuje najczęściej u osób z pierwotnymi predyspozycjami do tego typu urazu. Po pierwszym wystąpieniu […]